5 простих способів дізнатися ключ продукту Windows 10

539

Ключ продукту Windows product key) — це 25-значний цифробуквенный код, який використовується при активації системи.

До виходу Windows 8 наклейку з ключем виробники розміщували на корпусі ноутбуків та ПК, тому ніяких складнощів з його визначенням не виникало.

Тепер від цієї практики відмовилися, тому власникам «десятки» доводиться шукати інші, неочевидне рішення.

Розглянемо 5 способів, що дозволяють дізнатися ключ продукту Windows 10 швидко, просто і безкоштовно.

5 простих способів дізнатися ключ продукту Windows 10

Дізнаємося ключ Windows 10 за допомогою VBScript

Цей скрипт був створений для вилучення product key з Windows 8, але з успіхом працює і на Windows 10.

Ключі обох систем зберігаються в реєстрі в зашифрованому вигляді, а кошти VBScrit, що входять до складу Windows, дозволяють їх розшифрувати.

Порядок запуску скрипта

  • Відкрийте блокнот і скопіюйте в нього наведений нижче код.

Set WshShell = CreateObject(«WScript.Shell»)
regKey = «HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\»
DigitalProductId = WshShell.RegRead(regKey & «DigitalProductId»)

Win8ProductName = «Windows Product Name: » & WshShell.RegRead(regKey & «ProductName») & vbNewLine
Win8ProductID = «Windows Product ID: » & WshShell.RegRead(regKey & «ProductID») & vbNewLine
Win8ProductKey = ConvertToKey(DigitalProductId)
strProductKey =»Windows 8 Key: » & Win8ProductKey
Win8ProductID = Win8ProductName & Win8ProductID & strProductKey

MsgBox(Win8ProductKey)
MsgBox(Win8ProductID)

Function ConvertToKey(regKey)
Const KeyOffset = 52
isWin8 = (regKey(66) \ 6) And 1
regKey(66) = (regKey(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
j = 24
Chars = «BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789»
Do
Cur = 0
y = 14
Do
Cur = Cur * 256
Cur = regKey(y + KeyOffset) + Cur
regKey(y + KeyOffset) = (Cur \ 24)
Cur = Cur Mod 24
y = y -1
Loop While y >= 0
j = j -1
winKeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & winKeyOutput
Last = Cur
Loop While j >= 0
If (isWin8 = 1) Then
keypart1 = Mid(winKeyOutput, 2, Last)
insert = «N»
winKeyOutput = Replace(winKeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
If Last = 0 Then winKeyOutput = insert & winKeyOutput
End If
a = Mid(winKeyOutput, 1, 5)
b = Mid(winKeyOutput, 6, 5)
c = Mid(winKeyOutput, 11, 5)
d = Mid(winKeyOutput, 16, 5)
e = Mid(winKeyOutput, 21, 5)
ConvertToKey = a & «-» & b & «-» & c & «-» & d & «-» & e
End Function

  • Збережіть файл під будь-яким іменем і розширенням .vbs. При збереженні необхідно вибрати тип «всі файли».
  • Двічі клікніть по створеному vbs-файлу. Ліцензійний ключ Windows 10 буде показаний в невеликому вікні на робочому столі.

5 простих способів дізнатися ключ продукту Windows 10

До переваг цього методу можна віднести простоту, безпеку та повну прозорість операцій. До недоліків — можливість помилок при копіюванні, які зроблять скрипт нездійсненним.

Дізнаємося ключ Windows 10 через PowerShell

5 простих способів дізнатися ключ продукту Windows 10

PowerShell — ще один системний інструмент, за допомогою якого можна автоматично розшифрувати дані реєстру, зокрема — ключ продукту.

Подякуємо за цю можливість автора скрипта для PowerShhell — Jakob Bindslet.

Порядок виконання

  • Скопіюйте в блокнот наведений нижче код.

function Get-WindowsKey {
## get the Windows Product Key from any PC

param ($targets = «.»)
$hklm = 2147483650
$regPath = «Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion»
$regValue = «DigitalProductId»
Foreach ($target in $targets) {
$productKey = $null
$win32os = $null
$wmi = [WMIClass]»\\$target\root\default:stdRegProv»
$data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)
$binArray = ($data.uValue)[52..66]
$charsArray = “B”,”C”,”D”,”F”,”G”,”H”,”J”,”K”,”M”,”P”,”Q”,”R”,”T”,”V”,”W”,”X”,”Y”,”2″,”3″,”4″,”6″,”7″,”8″,”9″
## decrypt base24 encoded binary data
For ($i = 24; $i -ge 0; $i) {
$k = 0
For ($j = 14; $j -ge 0; $j—) {
$k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]
$binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)
$k = $k % 24
}
$productKey = $charsArray[$k] + $productKey
If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {
$productKey = «-» + $productKey
}
}
$win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target
$obj = New Object Object
$obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target
$obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption
$obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion
$obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture
$obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber
$obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser
$obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber
$obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey
$obj
}
}

  • Збережіть файл з розширенням .ps1 під будь-яким ім’ям.
  • Запустіть командний рядок з правами адміністратора або відкрийте консоль Windows PowerShell (клацніть по значку «Пошук» в панелі швидкого запуску, наберіть в пошуковому рядку слово powershell і запустіть програму від імені адміністратора).
  • У вікні командного рядка введіть powershell, натисніть Enter і дочекайтеся появи запиту вводу PS C:\Windows\system32>. Пропустіть це, якщо ви працюєте в консолі Windows PowerShell.
  • Далі введіть інструкцію Set-ExecutionPolicy RemoteSigned і, якщо буде запит підтвердіть виконання натисканням клавіші «Y«.
  • Після цього по черзі виконайте ще 2 команди: Import-Module «Путь_к _файлу_*.ps1», наприклад, Import-Module D:\win-key.ps1 Get-WindowsKey.
  • Ключ продукту відобразиться у вікні консолі в рядку «ProductKey».

Переваги цього способу — безпека і універсальність. Недоліки — більш складне виконання, ніж скрипта VB, і не стовідсоткова точність.

На деяких системах ключ продукту визначається неправильно, тому бажана повторна перевірка іншими засобами.

«ProduKey» від NirSoft для визначення ключа Windows 10 і не тільки

Ті, хто не любить працювати з консольними додатками, можуть використовувати для визначення ключа «десятки» сторонній софт.

Таких програм досить багато, ми відібрали найбільш прості з них, які не показують зайвого і не викликають утруднень навіть у новачків. Одна з них — утиліта «ProduKey» від NirSoft.

Вона дозволяє дізнатися не тільки ключ системи, але і додатків Microsoft Office і Internet Explorer (нині перейменованого в Edge).

5 простих способів дізнатися ключ продукту Windows 10

«ProduKey» від NirSoft не вимагає установки — досить завантажити утиліту з офіційного сайту і запустити з правами адміна. Ключ Windows 10, як і інші, відображається в головному вікні.

При бажанні його можна зберегти у файл.

Крім того, «ProduKey» від NirSoft вміє визначати ключі інших копій Windows, встановлених на локальному і віддалених комп’ютерах, в тому числі на всіх машинах в домені.

Також він може витягнути ключ з реєстру незавантаженої системи.

Останнє буває необхідно при перевстановлення ОС, щоб повторно активувати Windows 10, коли вона зажадає ключ продукту.

Щоб вибрати, з якої копії Windows завантажувати дані, натисніть на панелі інструментів кнопку «Select source».

5 простих способів дізнатися ключ продукту Windows 10

Переваги «ProduKey» від NirSoft — це максимальна простота, відсутність необхідності установки, можливість працювати з незавантаженими копіями Windows і віддаленими комп’ютерами.

«Magical Jelly Bean Keyfinder» дістане ключ продукту з дистрибутива Windows 10

5 простих способів дізнатися ключ продукту Windows 10

Утиліта «Magical Jelly Bean Keyfinder» має унікальну функцію визначення product key як у встановленій системі, так і в дистрибутивах Windows — на компакт-дисках і в образах формату .ico.

Знайдений ключ з її допомогою можна зберегти у файл.

«Magical Jelly Bean Keyfinder» випускається в двох версіях — безкоштовною і комерційної. Щоб витягти ключ із завантаженою Windows 10, достатньо безкоштовною.

Комерційна версія дозволяє сканувати системи на віддалених комп’ютерах, витягати ключі з BIOS (UEFI), визначати серійні номери продуктів Adobe і користуватися техпідтримкою.

Ціна ліцензії — від $ 29.95.

Важливо! На відміну від «ProduKey», безкоштовна версія «Magical Jelly Bean Keyfinder» вимагає інсталяції на ПК і крім себе намагається встановити непотрібне рекламне ПЗ. У цьому, мабуть, і є його головний недолік.

«ShowKeyPlus» підкаже ключ поточної Windows 10 і її попередника

5 простих способів дізнатися ключ продукту Windows 10

Невелика, проста утилітка «ShowKeyPlus» — єдиний продукт, який зміг визначити ключ встановленою ОС Windows 10 і її попередниці Windows 7 («сімка» у нашому прикладі була оновлена до «десятки»).

Як і «ProduKey» від NirSoft, вона не вимагає інсталяції і не розповсюджує рекламу, її достатньо завантажити і запустити.

Ключі продуктів відображаються в основному вікні. Натисканням «Save» їх можна скопіювати і зберегти в текстовому файлі.

Крім того, «ShowKeyPlus» уміє витягувати product key з реєстру незавантаженої ОС.

Клікніть для цього «Retrieve key from backup» і вкажіть шлях до джерела — файла Software, який знаходиться в каталозі Буква_раздела\Windows\system32\config.

Зверніть увагу! Ще одна корисна її функція — це визначення версії Windows по відомому product key. Вона незамінна, коли наявні у вас ключі не підходять для активації Windows 10, оскільки належать іншій системі. Щоб використати можливість, перейдіть у вкладку «Check product key».

Утиліта «ShowKeyPlus», як і «ProduKey» від NirSoft, відмінно справляється зі своїми завданнями і не має недоліків.

Всі згадані в огляді програми необхідно завантажувати тільки з офіційних сайтів.

Продукти, завантажені незрозуміло звідки, можуть передати product key вашої системи зловмисникам.

Як дізнатися ключ продукту Windows 7, 8.1, 10

Відразу після виходу нової ОС Windows 10, всі стали цікавитися, як дізнатися ключ встановленою Windows 10, хоча в більшості випадків він не вимагається