Калькулятор Google – потужний обчислювальний інструмент

307

Корпорація Google, незважаючи на свій розмах, приділяє багато уваги дрібницям.

Так, підвищити зручність використання однойменної пошукової системи, і розширити її функціонал, дозволить математичний онлайн калькулятор.

Діапазон обчислень цього калькулятора досить великий.

Поряд з простими арифметичними діями існує можливість проводити складні логарифмічні обчислення і навіть конвертувати одиниці вимірювання.

І все це без додаткового програмного забезпечення.

Калькулятор Google – потужний обчислювальний інструмент

З Google Calculator можна забути про листок паперу і ручку, настільний калькулятор або спеціальні програми. Весь спектр дій доступний з рядка пошукового запиту.

Щоб використовувати весь функціонал калькулятора без доступу до мережі, можна встановити додаток з Google Play. З ним всі обчислювальні можливості доступні в режимі оффлайн.

Можливості калькулятора

В обчислювальну базу калькулятора занесені всі математичні та математичні постійні. Для оперування ними передбачено безліч можливостей:

 • Прості арифметичні обчислення (дія, «синтаксис пошукового запиту», приклад):
 • Додавання, «+», 115+568+333;
 • Віднімання, «-», 115-56,8-3,33;
 • Множення, «*», 115*568;
 • Поділ, «/», 568/333;
 • Зведення в ступінь, «^ або **», 5^6 або 5**6;
 • Відсоток, «% of», 56% of 83;
 • Модуль числа, «mod», 56 mod 3;
 • Корінь енної ступеня, «nth root of», 5th root of 6.
  • Придвинутые алгебраїчні обчислення. У складних обчисленнях можна використовувати математичні константи: e, p(pi), i і функції:
 • Тригонометричні функції, «sin, cos, tan і т. п.», cos(pi/6); аргумент потрібно вводити в радіанах;
 • Обернені тригонометричні функції «arcsin, arccos, arctan і т. п.», arcos(pi/5);
 • Гіперболічні функції, «sinh, cosh, tanh і т. п.», cosh(6);
 • Натуральні логарифми, «ln», ln(6);
 • Логарифми за основою 10, «log», log(16);
 • Логарифми за основою 2, «lg», lg(16);
 • Експонента, «exp», exp(15);
 • Факторіал, «!», 8!.
 • У складанні вирази можна використовувати різні величини. Така можливість дозволяє складати фізичні формули та проводити відповідні обчислення.

  У наступній таблиці наведено перелік величин і приклади їх використання.

  Тип величини Приклад позначення Приклад використання в обчисленнях Приклад конвертації(використання написання «in»)
  Маса і вага kilogram, kg, gram, g, pound, lbs, karat, grain, tons 5 kg + 7 lbs 5 kg in lbs
  Довжина miles, kilometers (km), feet, inches 9 miles – 4 km 4 km in inches
  Обсяг gallons, liters, bushels, pints 8 gallons – 2 liters 8 gallons in liters
  Час days, hours, seconds, years, centuries 28 hours + 72 minutes 6 centuries in hours
  Електрика volts, watts, amps, ohms 220 volts*5 amps 50 ohms in kiloohms
  Енергія joules, Calories, ergs 110 joules + 8 calories 110 joules calories in
  Інформація bits, bytes, kbytes 16 bits + 1 kbyte 16 bits in bytes

  Поряд з конвертацією величин, Google калькулятор здатний проводити розрахунки в різних системах числення.

  Багатофункціональний калькулятор розуміє як римські, так і арабські цифри.

  Шістнадцяткова, вісімкова і бінарна система теж піддаються обчисленню. При цьому для позначення кожної з них використовується свій префікс:

  • Двійкова (binary): Ob(Ob10010101);
  • Вісімкова(octal): Oo(Oo14);
  • Шістнадцяткова(hexadecimal): Ox(Ox7DF);
  • Римські та арабські цифри позначаються словами «roman» і «arabic» відповідно.

  Приклад операції зі значеннями в різних системах числення: 0x7DF+0b11111011111.

  Калькулятор Google – потужний обчислювальний інструмент

  Цікаво! Крім обчислення з числами в різних системах числення, калькулятор дозволяє вільно конвертувати їх між системами: 0xFBE in roman, MMMMXXX in arabic, 4030 in octal.

  Корисні правила синтаксису

  Крім вже згаданих позначень в роботі з калькулятором Google можна використовувати круглі дужки. Їх наявність дозволяє розбити рішення математичних задач на етапи.

  Так, у виразі (2+2)*3 першим буде проводитися додавання, а потім множення. Без дужок першим, згідно з арифметичними правилами, буде проводитися множення, а потім додавання.

  Таким чином можна коригувати обчислення потрібним чином.

  Кормі цього, при використанні калькулятора, можна звертатися до деяким фізичним постійним:

  Постійна Позначення в калькуляторі
  Одиниця атомної маси Atomic mass unit
  Число Авогадро Avogadro’s number
  електрична константа epsilon_0
  постійна Фарадея Faraday constant
  Гравітаційна постійна gravitational constant
  універсальна газова постійна molar gas constant
  постійна Планка Planck’s constant
  швидкість світла у вакуумі speed of light

  І це далеко не весь список підтримуваних констант. Всі значення складно вмістити в формат статті.

  Повний список підтримуваних констант можна знайти в матеріалі Девіда Уарда (D. Ward) «the Physics Google Way».

  У будь-яку, створювану за допомогою калькулятора формулу можна просто вносити значення константи.

  Таким чином, за допомогою всього лише рядок пошукового запиту в системі Google можна отримувати доступ до потужного обчислювального інструмента.

  Швидкий доступ, простота, можливість оперування багатьма константами прийдуть на допомогу не тільки студентам, але й повноцінним науковим співробітникам.

  Як швидко порахувати. Калькулятор онлайн від Google

  Якщо вам потрібно щось дуже швидко порахувати, то зробити це можна прямо в адресному рядку